Willem Elsschot – Het Huwelijk

Eenvoudig en beeldend, dat kenmerkt voor mij proza en poëzie van Willem Elsschot (pseudoniem van Alfons Joseph de Ridder, 1882-1960). Dat geldt zeker ook voor het gedicht ‘Het Huwelijk’. In een paar zinnen schetst hij een beeld van een vastgelopen en mislukt leven. En hij laat zijn lezer verwonderd maar ook een beetje verontrust achter: gaat het nu over mij en waarom ik niet doe waar ik wel zo vaak van droom….?
Toen hij bespeurde hoe de nevel van den tijd
in d’ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven,
haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven,
toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.
Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij den baard
en mat haar met den blik, maar kon niet meer begeren,
hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren
en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard.
Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond
het merg uit haar gebeente, dat haar toch bleef dragen.
Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen,
en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.
Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen
en rennen door het vuur en door het water plassen
tot bij een ander lief in enig ander land.
Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
staan wetten in den weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.
Zo gingen jaren heen. De kindren werden groot
en zagen dat de man dien zij hun vader heetten,
bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten,
een godvergeten en vervaarlijke’ aanblik bood.
Rotterdam 1910
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial